أسّــماءٌ

(Source: 7000stars, via bakilmayankusur)

(Source: hosways, via m7medstar)

(Source: touchn2btouched)

(Source: desenharts, via everything-under-the-sky)

Anonymous asked: محدش شايفك ليه

موجودة

(Source: bigdreamsandabrokenheart)

(via bonjour-danielle)

(via misswallflower)

madialelghrob:

حد فاكر البونبوني  ده
كانت كل الالوان نفس الطعم تقريبا
طعم مش معروف كده
بس كنت بحبها اوي :D
ذكريات طفوله  ^_^

madialelghrob:

حد فاكر البونبوني  ده

كانت كل الالوان نفس الطعم تقريبا

طعم مش معروف كده

بس كنت بحبها اوي :D

ذكريات طفوله  ^_^

(Source: weheartit.com, via signsaboutloveandlife)

gifcraft:

Never give up!

gifcraft:

Never give up!

(Source: dovga.com, via lutenz)

(Source: johnnaholmgren, via nithopoly)

(Source: pigolio, via beverleyshiller)

ictidomys:

Geologic Map of the World.  

ictidomys:

Geologic Map of the World.  

(via insidewarp)